Jótállás és garancia

 

Cégünk a hegesztőgépekre és az egyéb elektronikus berendezésekre egy év garanciát vállal. A vevő kérésére  +1 évet lehet igényelni a vételár +5% -áért.

 

 1. A jótállás időtartama 1 év. A forgalmazó köteles a vevőnek a vásárlással egy időben a jótállási jegyet átadni. A vásárló jótállási igényét csak a jótállási jegy birtokában érvényesítheti, ezért kérjük, gondosan őrizze meg azt. Elveszett jótállási jegyet nem pótolunk.
 2. Szervizünk garanciális javítási munkát kizárólag csak az érvényes jótállási jegy alapján végez. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése a jótállási jegyérvénytelenségét vonja maga után.
 3. A jótállási jegyen a forgalmazó köteles feltüntetni:
 • a termék megnevezését
 • a termék gyártási számát (amennyiben van)
 • a forgalmazó cég nevét és címét
 • a vásárlás időpontját

A vásárló jótálláson alapuló jogai:

 1. A vásárló igényelheti a készülék díjmentes javítását a jótállás ideje alatt.
 2. A vásárló kérheti a készülék cseréjét, ha annak meghibásodását a vásárlástól számított 3 munkanapon belül jelzi.
 3. A vásárló kérheti kölcsönkészülék biztosítását, amennyiben a szerviz nem tudja elvégezni a javítást a visszaadástól számított 30 nap alatt.
 4. Amennyiben a szerviz nem tudja megjavítani a készüléket, a forgalmazó kicseréli a gépet. Ha nincs lehetőség a cserére, a forgalmazó más hasonló értékű és funkciójú készüléket bocsát a vásárló rendelkezésére, vagy visszafizeti a vételárat.
 5. A jótállási határidő a készüléknek a vevő részére történő átadás napjával kezdődik. A jótállás időtartama meghosszabbodik a hiba közlésének napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a vásárló nem használhatta rendeltetésszerűen a készüléket a meghibásodás miatt.
 6. A jótállás kopó alkatrészekre nem vonatkozik.

Jótállási felelősség kizárása

A forgalmazót nem terheli semmilyen jótállási kötelezettség, amennyiben a hibát:

 • szakszerűtlen üzembe helyezés
 • nem rendeltetésszerű vagy durva használat, a kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása
 • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
 • elemi kár, természeti csapás okozta.

A garancia nem vonatkozik olyan károkra, amely a vásárlónak a használati utasításban foglalt karbantartással (pl. a készülék külső és belső tisztítása) és használattal kapcsolatos kötelességeinek elmulasztásából fakad, akkor sem, ha ezt a vásárló tapasztalatlansága vagy korlátozott cselekvőképessége okozta.

A jótállási idő alatt a készüléken és tartozékain végzett bármilyen módosítás vagy változtatás a garancia elvesztését vonja maga után.

Mielőtt garanciális javításra kerülne sor, a szerviz ellenőrzi a gép adatait. Amennyiben nincsenek meg a szükséges feltételek (garancia idő túllépése, fentebb említett nem megfelelő használat), az összes javítási költség a vásárlót terheli.

Meghibásodás jegyzőkönyvbe vétele

A meghibásodásról szóló jegyzőkönyvként a munkalap szolgál, melyen a forgalmazó feltünteti:

 • a jótállási igény bejelentésének időpontját
 • a kijavításra átvétel időpontját
 • a hiba okát
 • a javítás módját
 • a termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontját.

A hiba jellegével kapcsolatos vitás eset

 1. Amennyiben a vásárló hibásnak véli a készüléket, ám a szerviz bebizonyítja, hogy az rendeltetésszerűen működik, a vásárló köteles megtéríteni a szállási és a vizsgálati díjat.
 2. Ha a hiba jellege (pl. a termék kijavíthatósága, a javítás módja, az értékcsökkenés mértéke, stb…) tekintetében vita merül fel, a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.


A vásárlók valamint a forgalmazók jogait és kötelezettségeit a 151/2003. (IX. 22.) számú kormányrendelet tartalmazza.

Központi szerviz:

Cím: 1103 Budapest, Vaspálya utca 54.
Nyitva: H – P: 8:00 – 16:00
Telefon:     +36 20 / 238 – 3968
E-mail: hegesztogep@gmail.com